Tvé druhé já, je PROSPERITA

2 850 

Co v tobě probudí a uvede do rovnováhy

Rozhodnost – Ocenění – Jistota – Jasno –  Sebevědomí – Uzemnění – Správné kroky – Vědoucnost – Komunikaci – Zemi – Radost – Spokojenost – Uvolnění 

Kategorie:

Energie v tomto obrazu je doslova zemitá.  Udrží tě stát nohama na zemi a tvořit se svůj život podle sebe. Přináší tvé nápady do reality, způsobí, že se tvé sny stanou skutečností, ať sebevětší a v tuto chvíli i nereálné. 

Tvá správná rozhodnutí

Tato Průvodkyně ti je nablízku, když se rozhoduješ, aby tvá rozhodnutí byla vždy správná a vedla k tomu, co chceš. Jako tvá Ochránkyně ti zabrání, abys dělala unáhlené kroky. Povede tě za ruku a dá ti vždy znamení, co je právě pro tebe a právě v tuto chvíli to nejlepší.

Co vidím, když maluji, že ženám brání

Nejsilnější jsou překážky, které se ženám staví do cesty a také ty, které si staví samy. Bojí se, že se jejich sny a přání nesplní a tak si často raději ani nic nepřejí a nic nechtějí, jen proto aby nebyly zklamané. Mají strach, že pokud si budou plnit to, co chtějí, bude to negativně ovlivňovat jejich nejbližší. Je to největší překážka, která jim brání a kvůli které jejich duše strádá.

Překonáš vše s lehkostí 

Aandělská křídla této Andělky tě vždy ochrání před různým nebezpečím, kde by hrozilo, že se ti nebude dařit. Dokáže v tobě probudit sílu tak silného rozhodnutí, že se ti všechny překážky budou vyhýbat a pokud se přeci jen nějaká najde, tak ji s její pomocí hravě překonáš. 

Tato Andělka, Průvodkyně a Ochránkyně v jednom ti pomáhá v tom hmotném světě. 

Co vidím, když maluji, že ženám chybí 

nerozhodnost, váhání a nejistota jsou největšími překážkami téměř u každé ženy. Projevují se ve větší či menší míře, ale vždy brání ženě, aby byla úspěšná a prosperovala. 

Jít si za svým, je pro spoustu žen spíše symbolem sobectví.  Je důležité najít správnou polohu se kterou právě energie tohoto obrazu pomůže.