Tvé druhé Já Partnerství

2 850 

Energie tohoto obrazu tě doslova povede cestou štěstí v partnerství. Ten krásný pocit, kdy jste potkali jeden druhého, a to, co jste cítili a co se vám na druhém líbilo, nevymizí. Pomůže ti uvědomit si, že pokud oba chcete, neexistuje síla, která by vám tohle mohla vzít, pokud jí to vy sami nedovolíte.

Kategorie:

Obraz – Tvé druhé Já Partnerství

Energie tohoto obrazu tě doslova povede cestou štěstí v partnerství. Ten krásný pocit, kdy jste potkali jeden druhého, a to, co jste cítili a co se vám na druhém líbilo, nevymizí. Pomůže ti uvědomit si, že pokud oba chcete, neexistuje síla, která by vám tohle mohla vzít, pokud jí to vy sami nedovolíte.

Jste si navzájem oporou a podporou

Síla obrazu Partnerství vytvoří pro tebe podporu více tady být, chápat, co ti partner říká. Nezapomeneš na sebe, na své potřeby, a dovolíš si o nich mluvit s upřímnou laskavostí. Pomůže ti vidět, že láska a milování jsou v partnerství na prvním místě před jakoukoli situací, před každou další myšlenkou a představou. Povede tě k větší vděčnosti za to, co s druhým prožíváš, a více oceníš i drobnosti. Dovolí ti chránit své štěstí s plnou silou a umět dát sobě i druhému svobodu v partnerství.

V obrazech duše na téma partnerství to vidím

Chcete udělat vše pro druhého člověka a nenápadně se mu přizpůsobujete. Sebe odkládáte na později. Přestáváte vnímat své schopnosti, a po čase to začne skřípat. Největší nesnáze přijdou, když se rozhodnete měnit druhého člověka a myslíte si, že vás udělá šťastnou, až se změní. Ve vztahu je na prvním místě vztah k sobě samému. Jaký máte postoj k sobě, co sobě říkáte, s jakou laskavostí se sebou zacházíte, to dáte i druhému. A k tomu je také věčné téma, že ten druhý mne udělá šťastnou. Přijde touha a potřeba být milována. To je omyl. Vy jste milující, vy se otevřete s druhým člověkem.

Vzájemnost a partnerství

Budeš milovat sebe a partnerství. Tvé druhé Já: Partnerství tě povede cestou milující bytosti. Tak jsi přišla na svět, jako nádherná milující bytost, vše na sobě i všechny jsi milovala a miluješ. Stále to v sobě máš, nikam to nezmizelo – radost, upřímnost, laskavost. Síla obrazu ti pomůže nechat být všechny představy o tom, jak má správně partnerství vypadat. Povede tě cestou vytvoření si hezkého partnerství s vděčností a trpělivostí, radostí a oceněním z každého pokroku. Tvé druhé Já: Partnerství tě povede k opuštění a odpouštění nepodstatných věcí a vždy se zaměříš na lásku s upřímností. Ta síla tě povede k přijetí druhého člověka takového, jaký je, a naslouchání mu se zájmem o jeho i své potřeby. Povede tě k vytváření společných přání, vzájemnosti a spokojenosti.

S upřímností

Na vztahu s druhým člověkem nejlépe poznáš, jak přistupuješ k sobě samému. Síla obrazu ti pomůže jít cestou upřímné lásky k sobě i druhým bez očekávání. Podpoří tě a budeš více sexy, budeš si více hrát. Přestaneš tolik přemýšlet, jak změnit vztah, a začneš se zajímat o sebe, co ti dělá dobře, a dovolíš si to. O to více obohatíš i druhé s láskou. Využij sílu obrazu k většímu porozumění sobě i druhému člověku, porozumění dobré vůle a nejvyšší hodnotě v partnerství.

Budeš skvělou sexy partnerkou

Tvá duše ví, jak na to. Spolu s obrazem ti pošlu psané poselství, které je obsaženo i v obraze. Sílu obrazu budeš moci nosit stále sebou, a každý den se budou ve tvém životě objevovat znamení, která tě povedou k zažívání hezkého partnerství.

Sebehodnota – Partnerství – Síla

Využij ochránkyně Síly, průvodkyně Sebehodnoty a sílu Partnerství. Obrazy plné energie spolu s Poselstvím, dokáží proměnit tvůj život tak, jak si neumíš ani představit. Každý den tě budou provázet nejen provázet. Každý den si začneš všímat hezkých věcí, dovolíš si to, po čem v hloubi srdce toužíš a budeš si umět o to říct.