Tvé druhé Já Sebehodnota

2 850 

Energie tohoto obrazu tě doslova povede cestou sebeuznání, objevení tvého vnitřního moudra. Pomůže ti přijmout sebe s láskou. Pomůže ti s laskavostí více o sebe pečovat. Přinese ti více důvěry v život a přiblíží tě tvým snům.

Kategorie:

Obraz – Tvé druhé Já Sebehodnota

Energie tohoto obrazu tě doslova povede cestou sebeuznání, objevení tvého vnitřního moudra. Pomůže ti přijmout sebe s láskou. Pomůže ti s laskavostí více o sebe pečovat. Přinese ti více důvěry v život a přiblíží tě tvým snům.

Budeš více důvěřovat sobě

Vytvoří pro tebe podporu častěji se zastavíš a zeptáš se sebe. Je to, co dělám to, co skutečně chci?

Pomůže ti být sobě tou nejlepší přítelkyní, dovolit si být upřímná sama k sobě. Zanecháš minulých přesvědčení o tom, jak jsi nemohla zažít to, co jsi si přála. Teď si to pro sebe dovolíš. Energie obrazu  ti pomůže najít tu nejlepší cestu pro tebe.  Dovolíš si být k sobě laskavější a začneš si všímat jiných, zajímavějších možností pro sebe sama.

V obrazech duše pro vás to vidím

Nevšimnete si, že jste zapomněli na sebe. Srovnáváte se s ostatními a myslíte si, že pro vás není místo pro krásu, štěstí, nebo úspěch. Říkáte si: “Na to já nemám.” Věříte všemu okolo a jste v zapřažení, zkoušíte, ale nic nepřichází. Nakonec přijde vyčerpání nebo nepříjemnosti, které vás zastaví. Možná máte chuť se někam schovat před vším, co se děje. Když si myslíte, že za nic nestojíte, že nikdo neuznává vaše úsilí.

S ochránkyní Sebehodnoty si začnete více všímat, zapomenete na problémy a radujete se ze sebe, ze života.

Uvolníš se a začneš důvěřovat životu

Uvolníš se a začneš důvěřovat životu. Síla tohoto obrazu přinese do tvého života vlídnost, důvěru a pochopení pro sebe a své potřeby. Všimneš si, že můžeš sama sobě říkat hezké věci. Zažiješ více blízkosti s ostatními lidmi. Dovolíš si být uvolněná a objevovat nové věci. Síla tohoto obrazu tě podpoří a uvědomíš si, že mnoho umíš a můžeš zažívat, co si přeješ. Ta síla tě povede k tvým schopnostem,Podpoří tě. Už nebudeš potřebovat rady, jak správně žít, objevíš vedení v sobě.

Sebehodnota

Uznání sebe sama, své vnitřní moudrosti a průvodce je obrovskou silou. Je to vděčnost životu a laskavost k sobě. Ta síla se od tebe odrazí do okolí, zkreslení mizí. Máš svoji sílu a stojí za to se začít oceňovat. Každý den si budeš připomínat, že život má smysl, který mu dáváš ty sama. Budeš méně očekávat uznání od svého okolí a více si budeš vážit vlastní síly a odměníš tím sebe sama. Využij síly obrazu k pevnější důvěře v sebe, k odvaze prožít život, který za to stojí.

Síla obrazu je tu pro tebe.

Budeš o sebe pečovat s láskou

Tvá Duše ví, jak to udělá. Spolu s obrazem ti pošlu psané Poselství, které je obsažené i v obraze. Sílu obrazu budeš moci nosit stále sebou a každý den se budou ve tvém životě objevovat znamení, která tě povedou k objevení ocenění sebe sama, ocenění života.

Sebehodnota – Partnerství – Síla

Využij ochránkyni Síly, průvodkyni Sebehodnoty a sílu Partnerství. Obrazy plné energie spolu s poselstvím dokáží proměnit tvůj život tak, jak si neumíš ani představit. Každý den tě budou provázet. Každý den si začneš všímat hezkých věcí, dovolíš si to, po čem v hloubi srdce toužíš a budeš si umět o to říct.